föreningen

Grattis Lagga

Möte i Lagga

Möte i Lagga juni 2016

Vänsterpartiet vill gratulera Laggaborna som lyckats med att skjuta eventuell utbyggnad av Kyrkskogen på framtiden. Nu har så många partier anslutit sig till Vänsterpartiets tidiga linje att KS den 19 september kommer rösta nej till ”Ansökan om planbesked för Lagga 4:12”. Den planerade utbyggnaden av upp mot 200 villor vid Lagga kommer nu att vila i väntan på att den nya översiktsplanen blir antagen.

Den 14 juni var Knivstas samtliga partier inbjudna till ett möte i Lagga bygdegård för att få information om den föreslagna utbyggnaden i Kyrkskogen. Det var ett bra och informativt möte som genomfördes på ett professionellt sätt av Lagga hembygdsförening. När vi, från Vänsterpartiet, frågade om vad som var positivt med byggandet kom skolan upp som ett viktigt argument. Vänsterpartiet redovisade även, på mötet att vår ståndpunkt var att avvakta den nya översiktsplanen, som ska komma under 2017, och därefter genom dialog med samtliga berörda diskutera Laggas framtida utbyggnad.

Den processen och dialogen som då startar, med den nya ÖP som grund, kan sedan diskutera lantbruk, kollektivtrafik, skolan samt storleken och takten på framtida utbyggnad. Med hopp om en bra dialog.


Christer Johansson

gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar