insändare

Marknaden löser inte bokrisen

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Christer Johansson

Replik i UNT den 26 augusti på Klas Bergströms debattinlägg

Den senaste tiden har en rad mediegranskningar visat att marknaden inte förmår producera de bostäder som Sverige, och inte minst ungdomar i Stockholm-Uppsalaområdet, desperat behöver. Kommunerna beslutar om detaljplaner som de sedan får se de stora bolagen sitta och hålla på i år efter år, i väntan på att marknadsläget ska bli det bästa möjliga.

Den här situationen beror på att vi i Sverige har flyttat över risken för bostadsbyggandet från staten till byggbolagen. Tanken var att marknaden skulle åtgärda bostadsbristen, men så har det inte blivit. Vänsterpartiet vill att vi ska ta gemensamt ansvar igen. Vi vill att kommunerna ska ställa krav på start- och stoppdatum vid marktilldelning. Vi vill att byggbolagen ska få låna av staten till förmånliga villkor. Den här sortens åtgärder är vad Sverige behöver, både för att det ska byggas mer och för att människor ska ha råd att bo i bostäderna som vi bygger.

Klas Bergström och Moderaterna i Knivsta anklagar Vänsterpartiet för att sätta stopp för bostadsbyggandet. Men det är när den politiska ledningen i Knivsta försöker bygga i strid med gällande översiktsplan de råkar ut för överklaganden, det är inte Vänsterpartiets fel.

Klas Bergström anklagar Vänsterpartiet för att vara hycklare, men det är han som har politisk makt över kommunalt ägda Knivstabostäder, som inte byggt en enda lägenhet sedan kommunen bildades. I stället sitter Moderaterna och väntar på att marknaden ska producera de hem som Knivstas ungdomar behöver. När det inte fungerar skyller Klas Bergström misslyckandet på Vänsterpartiet. Det om något är hyckleri.

Christer Johansson (V)
Gruppledare Knivsta

Här kan du läsa Klas Bergströms inlägg

Skriv en kommentar