insändare

Vänsterpartiets vill bygga för unga

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Christer Johansson

Replik i Knivstabygden på MUF:s inlägg den 9 mars. (med annan rubrik i tidningen)

I Vänsterpartiets Knivsta går alltid ungas hälsa och livsvillkor före bostadsbolagens vinstintressen. Vi ser inte att MUF har samma syn.

MUF Knivsta undrar i Knivstabygden den 9 mars varför Vänsterpartiet vill stoppa bygget på tomten Virkesladan. Anledningen är brist på respekt och lyhördhet. Många viktiga och relevanta uppgifter som kunde gjort Knivsta centrum bättre har kommunledningen valt att inte bry sig om.

Vänsterpartiet har ingen uppfattning om hus är fula eller fina och kritiserar inte i första hand hushöjder utan bristen på inflytande för Knivstas ungdomar, föreningar och andra intresserade när Rosendals fastigheter presenterar ett förslag som avviker väldigt mycket från vad Kommunfullmäktige tidigare varit eniga om.

Något förvånande konstaterar vi att MUF inte med ett ord tar upp ungdomars villkor i ett växande Knivsta. Det är en av de enskilt viktigaste frågorna för Vänsterpartiet alla dagar på året. Att förbättra den psykiska hälsan för framför allt tjejer och skapa bostäder för de unga som vill flytta hemifrån är högt prioriterade frågor för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet vill bygga ett Knivsta där unga mår bra och kan växa.

Fredrik Rosenbecker, ledamot i Socialnämnden
Christer Johansson, gruppledare

Skriv en kommentar