insändare

Lyhörda lösningar

Emma Wallrup

Emma Wallrup / foto Sveriges Riksdag

Debattinlägg i UNT Debatt 17 februari 2016

Klimatförändringen innebär en allvarlig och akut utmaning. Men den innebär också en historiskt unik möjlighet att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle, där social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.

Vänsterpartiet vill skapa ett rikare, mer jämlikt och demokratiskt samhälle med utvecklad välfärd och ökad livskvalitet, där ekonomin drar åt samma håll som de ekologiska och sociala behoven. Vänsterpartiet betonar att det är ekonomins sätt att fungera som måste förändras och är inriktade på att finna lösningar och vägar framåt. Omställningen måste genomföras på ett sätt som är lyhört inför hur människors vardag ser ut och omställningsrörelsen behöver vara bred, folklig och inkluderande.

Det är nödvändigt med ökade investeringar i förnybar energi, elnät, järnvägar, kollektivtrafik, energirenoveringar och nybyggnation av lokaler och klimatsmarta bostäder. Det kommer innebära att en rad nya, gröna jobb skapas. De cykelvägar du cyklar på och de trottoarer du promenerar på är exempel på fria allmänningar som betalas efter förmåga och nyttjas efter behov. På samma sätt vill vi att kollektivtrafiken ska vara en allmänning som sammanbinder det moderna samhällets olika funktioner för fritid, rekreation, kultur, arbete och socialt umgänge. Fri kollektivtrafik är en del i vår vision om ett modernt, energieffektivt och socialt hållbart Knivsta. Det har fungerat i Kiruna, Avesta och Hallstahammar och kan fungera i fler kommuner.

Vänsterpartiet vill prioritera en stark och långsiktig expansion av välfärdsverksamheter, utbildning, kultur och annan informationsproduktion, vård av ekosystemtjänster, samt investeringar i grön teknologi och grön infrastruktur. Vänsterpartiet i Knivsta initierade den av KF beslutade kartläggning av kommunens ekosystemtjänster. En kartläggning som är nödvändigt att ha med i framtida utbyggnaden av kommunen för att få ett ekologiskt hållbart samhälle.

Arbetstidsförkortningen är en av de största omedelbara förbättringarna av människors livsvillkor som vår omställning till en ekologisk ekonomi ger. Vänsterpartiet vill i högre utsträckning än idag realisera produktivitetsutvecklingen som fritid, snarare än som fler producerade materiella varor. Detta i form av en fortlöpande, generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön och med sex timmars arbetsdag som målsättning.

Jordbruket har en nyckelroll i omställningen och Vänsterpartiet verkar för lägre utsläpp genom bland annat ökad andel konsumtion av klimatsmarta livsmedel, minskad livsmedelsimport och för stöd till hållbar mat. Alla förändringar av miljöstyrande skatter och avgifter som tas från jordbruket ska också föras tillbaka till denna näring.

Vi vill öka svensk livsmedelsproduktion eftersom den är viktig för att producera den mat vi äter, för att den har högre miljö- och djurskyddsnivå, för att undvika utsläppstung import och för att den är viktig för att skapa arbetstillfällen, inte minst på landsbygden. Vi vill minska köttkonsumtionen samtidigt som vi vill att en större andel av det kött som konsumeras kommer från djur som fötts upp i Sverige. Vi vill gynna inhemsk djuruppfödning genom offentlig upphandling och genom att alla animaliska produkter märks med ursprungsland.

Emma Wallrup, riksdagsledamot (V)
Christer Johansson, gruppledare (V) Knivsta

Skriv en kommentar