kommungruppen

Sammandrag från kommunfullmäktige 10 februari

Maria Fornemo

Maria Fornemo / foto Tommy Ljungström

Ett sammandrag, ur Vänsterpartiets synvinkel, från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2016.

Helt utan debatt togs det historiska beslutet om att bygga etapp ett av Centrum för Idrott och Kultur. Äntligen har borgarna insett att Knivsta behöver mer idrottsanläggningar, inklusive en ishall. Men det fanns ärenden som orsakade en del livliga debatter.

Ekosystemtjänster och Grönstrukturplan
UNT skrev följande om (V) s fråga om det kommer något beslut innan sommaren om Grönstrukturplan inklusive kartläggning av ekosystemtjänster:

Knivsta ligger dåligt i miljörankning. Saknar plan för vilka grönområden som ska bevaras.

Knivsta kommun tappade förra året hela 156 platser i Miljöaktuellts rankning.
Rankningen görs varje år av tidningen Miljöaktuellt som jämför landets 290 kommuner genom att skicka ut en enkät till kommunerna. 2015 låg Knivsta bara på plats 207 enligt enkäten, men efter det har dock vissa områden förbättrats.
– Det är skrämmande att vi ligger så dåligt till eftersom ekosystemtjänster riskerar byggas bort och vår vision samtidigt är att bli en hållbar kommun år 2025, säger Christer Johansson (V).
Under senaste kommunfullmäktigemötet frågade han hur det går med deras motion om en kartläggning av ekosystemtjänster i Knivsta.
– 2014 blev svaret att kartläggningen skulle ingå i den grönstrukturplan som var på gång. Men fortfarande har grönstrukturplanen inte beslutats, säger Christer Johansson.
Maria Lindblom UNT

Klas Bergström svarade att han trodde att det skulle kunna komma ett beslut under maj månad.

Medborgarförslag om Fristadskommun
Vänsterpartiet anser det mycket märkligt att KS föreslår KF besluta att medborgarförslaget anses besvarat när svaret säger att: ”Medel (435 000) för certifiering och mottagande av inledningsvis en (1) person saknas i liggande budget 2015 och 2016 vilket gör att instiftande av Knivsta som fristadskommun i dagsläget inte är möjligt med rådande budgetläge.”

Varken förslag till bifall av medborgarförslaget eller tilläggsattsatser om att beakta detta i budget 2017 vann gehör hos KF. Vänsterpartiet räknar med att återkomma i frågan.

Avveckla allmän visstid
Vänsterpartiets motion om att avveckla anställningsformen allmän visstid skapade kvällens livligaste debatt
-Är det någon som tror att vi har för många lärare eller för många inom barnomsorgen?
Christer Johansson försvarade Vänsterpartiets motion om avskaffande av anställningsformen Allmän visstid i Knivsta. Projektanställningar och anställningstoppar går att lösa på andra, tryggare sätt, menade han.
Den livliga debatten, i vilken även Malin Tollbom deltog, slutade med att bifall till motionen fick 11 röster, KS förslag om avslag fick 14 röster och 5 ledamöter avstod.

Sammanfattat av
Maria Fornemo och Christer Johansson

Skriv en kommentar