insändare

Kvartetten står för trygg och hållbar ekonomi

Bamse om skatter

Bamse om skatter

Debattinlägg i Knivstabygden 18 november 2015

I somras beslutade Alliansen att skjuta upp beslutade och upphandlade idrottsanläggningar för att de ansåg att pengar saknades. Imorgon kväll har Knivsta kommunfullmäktige sitt sista möte för i år. Ett av ärendena då gäller nivån på kommunalskatten. Allianspartierna vill minska intäkterna för nästa år med nära 8 miljoner kronor genom riva upp beslutet från i juni att höja kommunalskatten med 20 öre.
För den enskilde motsvarar det ungefär två koppar kaffe, på café, i månaden. Men för kommunen innebär det alltså åtta miljoner kronor.

Det betyder att den budget som antogs av fullmäktige i juni nu förvandlas till en högriskbudget , som med små förändringar i omvärlden kan sluta med minusresultat. Då finns det inga pengar kvar till oväntade kostnadsökningar inom till exempel skola och socialtjänst, områden som redan i år dras med underskott.

Alliansen bygger sin politik på osäkra intäkter från markförsäljning. Dessutom frångår de nu, i ett osäkert ekonomiskt läge, det mål om minst en procents överskott i budgeten, som de hittills alltid försvarat som en del av en ansvarsfull politik.

Vi i Kvartetten står upp för den grundläggande principen om god ekonomisk hushållning och tar ansvar för en tryggad ekonomin i Knivsta kommun både på kort och lång sikt.

Claes Litsner, kommunalråd S
Lennart Lundberg, gruppledare Kn.Nu
Kerstin Umegård, gruppledare MP
Christer Johansson, gruppledare V

Skriv en kommentar