föreningen

En korv med mos

Staffan Vikström

Staffan Vikström

Vad gäller det som framkommit under Uppdrag gransknings avsnitt om Mojjenkonfliken, finns det en del saker som bör tas upp. Att två anställda i Knivsta kommun avslöjas med (medvetna eller omedvetna) lögner ger en dålig smak i munnen och att beslut om försäljning och markanvisning sker på så tveksamma sätt att det behöver lösas i domstol känns naturligtvis inte bra.

Men inget av detta rättfärdigar den häxjakt på kommunens tjänstemän som pågått sedan programmet sändes. Ytterst ansvariga för den uppkomna situationen är ansvariga politiker med Göran Nilsson och Klas Bergström i spetsen. Varför föreslås den ena entreprenören efter den andra att få köpa mark i centrala Knivsta och bygga med avsteg från gällande detaljplan? Samtidigt som Staffan nekas köpa mark och bygga enligt beslutad plan?

Vänsterpartiet har bett revisorerna ta en extra titt på hela ärendet. Vi har tidigare kritiserat de styrande i Knivsta för att inte ha öppna processer vad gäller projektering och försäljning av mark, se samrådssvar från januari 2015. Frågor som rör Knivstas utbyggnad rör alla boende i Knivsta.

Visst borde Staffan få möjlighet att köpa mark i centrala Knivsta och utveckla sin kioskverksamhet. Kommunen har flera alternativa tomter som borde fungera. Hoppas att den processen kommer att gå genom rätt instanser och att besluten kommer att förankras och vara transparenta för den som är intresserad.

Vad kan annars sägas om Mojjenkonflikten som inte redan sagts? Dagarna sedan Uppdrag granskning sändes har sociala medier fyllts av diskussioner, en del sakliga, andra ilskna. Makthavares avgång har krävts. Och visst är det mänskligt att reagera starkt på orättvisor ovanifrån. Så kommer vår längtan efter frihet och jämlikhet till uttryck.

Det finns en nyinspelning av Mikael Wiehes Keops pyramid. När pyramiderna blir så höga att de där uppe i det blå inte längre förstår dem där nere, då rasar pyramiderna. Kanske är detta precis vad som ännu inte sagts om Mojjenkonflikten. Keops pyramid

  1. Staffan Vikström skriver:

    Bra talat. Och Tack för blommorna!

Skriv en kommentar