insändare

Fler anställda minskar stressen

Fredrik Rosenbecker

Fredrik Rosenbecker

Debattinlägg i Knivstabygden den 22 april

Vänsterpartiet gör skillnad för Knivstas äldre genom ökade resurser till äldreomsorgen. Det blir resultatet av den vårbudget som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen.

Vänsterpartiet är överens med regeringen om att fler anställda är en prioriterad fråga för äldreomsorgen. Vi gör därför en stor satsning som kommer att leda till ökad trygghet och kvalitet för de äldre.

Det är också en jämställdhetspolitisk viktig satsning som leder till förbättrad avlastning för de många anhöriga, oftast kvinnor, som idag tvingas ta ett större ansvar än de skulle vilja. Idag tvingas många kvinnor gå ner på deltid för att ta hand om äldre anhöriga när omsorgen inte räcker till.

Men även majoriteten av de som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor. Satsningen kommer för dem att leda till en efterlängtad förbättring av arbetsmiljön, som idag för alltför många präglas av stress. Förstärkningen täcker kostnaden för cirka 2.500 fler anställda 2015 och 5.000 fler anställda från 2016.

För Knivstas del innebär det cirka 24 nyanställda inom äldreomsorgen till och med 2016. Till att börja med kan det ge möjlighet till alla av Knivstas ofrivilliga deltidsarbetande att få ökad sysselsättningsgrad. Att dessa dessutom får fler kollegor kommer att minska stressen och ge bättre service till Knivstas äldre.

Fredrik Rosenbecker, ledamot i SN
Christer Johansson, gruppledare

Skriv en kommentar