insändare

Möjligt hejda inkomstklyftor

Charlotte Judkins

Charlotte Judkins

Replik på Ann-Marie Morheds debattinlägg infört på unt.se den 7 september 2014.

DEBATT Vänsterpartiet tror att det är möjligt att hejda klyftorna i inkomster mellan könen, skriver sex Vänsterkandidater i Knivsta.

Ann-Marie Morhed (FP) påstår att Vänsterpartiets politik för jämställdhet är dyr och stöder sig på statsingripanden. Vidare ställer Morhed en del frågor om och ifrågasättande av såväl (V):s som (FI):s väg till ett jämlikare samhälle.

Vänsterpartiet tror att det är möjligt att hejda klyftorna i inkomster mellan könen. När lönekartläggningarna inte längre behövde redovisas årligen ökade åter klyftorna mellan mäns och kvinnors löner. Under regeringen Reinfeldt har inkomstklyftan ökat med 1 500 kronor i månaden och i Knivsta är skillnaden över 110 000 kronor per år.

Med en individualiserad föräldraförsäkring, rätt till heltid (som på sikt ska kortas) och bort med delade turer i arbetslivet tar vi steg mot ett mer jämställt samhälle. För att lyckas med att uppnå detta jämställda samhälle räcker det inte med en könsmaktsanalys. Vi behöver också göra en klassanalys. När vi säger nej till skattesubventionerad hemhjälp och RUT-avdrag för läxhjälp, som så gott som uteslutande används av välbärgade familjer, är det för att vi hellre lägger pengarna på mer personal i skolor, förskolor och på äldreboenden.

När Morhed med sina lösningar ser lönsamhet för familjen ser vi i Vänsterpartiet, med våra förslag, vinster för kvinnorna. Vi vill se ökat stöd till ensamstående föräldrar och stärka arbetet i tjej- och kvinnojourerna. Ansvaret för det obetalda hemarbetet ska omfördelas och vi vill införa feministiskt självförsvar på skolorna.

Vänsterpartiet vill upprätta en jämställdhetsmyndighet med ansvar och mandat att styra Sverige mot jämställdhet.

Charlotte Judkins (V)
Jaya Montell (V)
Josefin Dalby (V)
Malin Tollbom (V)
Maria Fornemo (V)
Ulla Berglund (V)

Samtliga kandidater till Knivsta kommunfullmäktige

Skriv en kommentar