kommungruppen

Vänsterpartiet vill satsa mer på unga

Christer Johansson

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Artikel i UNT och unt.se den 7 augusti 2014

KNIVSTA Vänsterpartiet presenterar en budget för Knivsta kommun som innehåller stora satsningar på omsorg och skola. Dessutom vill de erbjuda gratis kollektivtrafik för alla barn och ungdomar.

I sin budget för 2015 föreslår Vänsterpartiet i Knivsta omfattande satsningar på omsorg, skola och fritid. Bland annat vill de ha mindre grupper i förskolan, större personaltäthet i skolan och fler nybyggda fritidsgårdar.

– Vi vill ha fler vuxna i skolan. Främst handlar det om personal som arbetar med socialt och personligt stöd. En sådan satsning skulle också göra att lärarna kunde fokusera mer på själva undervisningen, säger Christer Johansson som är gruppledare för Vänsterpartiet i Knivsta.

I budgeten föreslås också gratis kollektivtrafik för barn mellan 7 och 19 år. Enligt beräkningar som Vänsterpartiet har gjort i samtal med Uppsala länstrafik skulle fritt resande för Knivstas unga kosta cirka 8 miljoner kronor.

–  Med gratis kollektivtrafik skulle ungdomar lättare kunna ta sig till platser som exempelvis idrottsföreningar och kulturevenemang. Att ersätta dagens skolskjutsar med ett sådant system skulle kosta ungefär tio öre per hundra skattekronor, säger Christer Johansson.

I budgeten föreslås även ett system för ”verklig valfrihet” inom äldreomsorgen. Med det menas att äldre ska få ett visst antal timmar per vecka med personalstöd då de helt själva får bestämma aktivitet.

Satsningarna är tänkta att finansieras med en höjd kommunalskatt. Vänsterpartiets budget skulle innebära en kommunalskatt på 21,26 procent, vilket kan jämföras med moderaternas budget där kommunalskatten beräknas till 20,91 procent.

Staffan Axelsson

Skriv en kommentar