föreningen

Bygg för barnen i Nydal

Maria Fornemo

Maria Fornemo / foto Tommy Ljungström

Insändare tänkt att komma i Knivstabygden i början av augusti men den tappades bort under semestern. Kommer till slut in den 10 september 2014.

Vänsterpartiet är övertygat om att det som är bra för barnen är också bra för de vuxna. Därför vill vi att Knivstas utbyggnad sker på barnens villkor.

Ghettoaktig förort eller varm och välkomnande stadsdel? Det är nu det avgörs hur bilden av Knivsta kommer att se ut om tio år. Det planerade bostadsområdet Nydal, tänkt att ligga nära järnvägen, håller på att ta form på papperet. Vi i Vänsterpartiet är djupt oroade över att den borgerliga majoriteten i kommunen väljer att sätta kortsiktiga ekonomiska vinster före människors behov och skapa ett bostadsområde där ingen kan trivas.

För att bli ett trivsamt och långsiktigt hållbart bostadsområde måste Nydal byggas med en mer måttlig exploatering. I nuvarande plan ligger husen för tätt och är i vissa fall för höga. Den nuvarande planen saknar också en genomtänkt, lättorienterad struktur för gång- och cykeltrafik som fungerar både för långsamma barn och äldre, och för de som har bråttom till tåget. Dessutom är det svårt att förstå hur kollektivtrafik och räddningstjänst ska få plats.

I Vänsterpartiets framtidsbild finns mer utrymme och grönare miljö. Förutom att ta bort de planerade höghusen vid områdets södra del, vill vi att gårdarna blir större och öppnare i förhållande till husens höjd så att de kan fungera för lek och samvaro. Då vi kan anta att många barnfamiljer kommer att flytta in i området behövs bostadsnära lekplatser och tillgång till mer natur inom området. Och varför inte ge plats för stadsodling?

Barnens behov måste tänkas in i allt, och barn behöver ytor och måste kunna leka och röra sig tryggt. I vänsterns förslag finns därför ett kombinerat idrotts- park- och promenadstråk från Engvallen längs med Knivstaån mot Knivsta Arena. Via en bro över järnvägen kopplas idrotts- och kulturområdena ihop och elever från skolorna på båda sidor kan nå dem.

Vänsterpartiet vill se att Nydal blir en modern, hållbart planerad stadsdel – ett område där människor kan leva och inte bara få tak över huvudet. Byggnation i större samklang med den utmärkta skriften ”Kulturmiljöer i tätorten” tror vi också kan medverka till att behålla Knivstas karaktär och själ även i det färdigbyggda Nydal.

Maria Fornemo (V)
Ulla Berglund (V)
Christer Johansson (V)

Skriv en kommentar