föreningen

Ett rättvisare EU med mer Vänster

Charlotte Judkins

Charlotte Judkins

EU’s åtstramningspolitik har varit förödande för miljoner människor. Pensionärer, föräldrar, ungdomar och barn har pressats ut i fattigdom och arbetslöshet. Den ena sidan av nedmonterade välfärdssystem är de mänskliga tragedierna, den andra sidan är undanryckandet av stora skaror konsumenter, vilket ytterligare hämmat ekonomin.

Så har högervindarna, i EU och globalt, förlängt och fördjupat kapitalets senaste kris, och gjort den till den allvarligaste sedan den stora depressionen på 30-talet. Vändpunkten då kom med Roosevelts Nya giv i USA, genom statliga investeringar i infrastruktur, modernisering av landet och stärkta fackföreningar som kunde höja lönernas andel av BNP och skapa efterfrågan.

Genom att omfördela rikedomarna, som varit för koncentrerade i för få händer, fick ekonomin fart igen. Nu, som då, behövs en Ny giv. En röst på Vänsterpartiet den 25 maj är en röst på en sådan kursomläggning. Vi skjuter inte upp de nödvändiga klimatinvesteringarna och moderniseringarna. Vi löser krisen med dem. Vi står för en solidarisk omfördelningspolitik och stärkt arbetsrätt, istället för nedskärningar och låglönekonkurrens.

Vi erbjuder en annan väg för samhällsutvecklingen. Kom och träffa oss i Vänsterpartiet Knivsta och en av våra EU-kandidater, Mikael Gustafsson, på Knivsta marknad.

Fredrik Rosenbecker (V)
Charlotte Judkins (V)

Skriv en kommentar