övrigt

Mindre barngrupper med Vänsterpartiets budget

Ulla Andersson

Ulla Andersson

Det blir de med lägst inkomster som tjänar på Vänsterpartiets politik. Det stod klart när Ulla Andersson presenterade partiets vårbudget.

Gemensam välfärd och solidaritet är nyckelorden för Vänsterpartiets vårdbudget för de kommande åren. Kampen mot arbetslösheten ska vara målet för den ekonomiska politiken. Stora satsningar på välfärden är nödvändiga för att hålla ihop samhället.

– Vi föreslår mer resurser till hela välfärden. Det är pengar till förlossningsvård, fritidshem, skola, äldreomsorg och sjukvård. Det är verksamheter som vittrat sönder de senaste åren och vi tycker att en välfärd att lita på måste få kosta pengar, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

I budgeten ligger även en långrad satsningar på de med lägst inkomster. Vänsterpartiet föreslår bland annat höjt underhållsstöd, förbättrad sjukersättning, höjt bostadstillägg, höjt försörjningsstöd för barnfamiljer och sänkt skatt för sjuka, arbetslösa, m.fl. Den ekonomiska jämlikheten kommer att öka med en sådan politik.

– Regeringen har ökat de ekonomiska orättvisorna i samhället. Det är dags att välja en annan väg. Vi bekämpar inte arbetslösheten genom att straffa de arbetslösa, folk blir inte friskare av sämre sjukförsäkring. Vem som helst av oss kan drabbas av dåliga skeenden i livet. Då är det viktigt att man kan lita på att skyddsnäten håller, säger Ulla Andersson.

Här kan du läsa hela budgetförslaget

Skriv en kommentar