kommungruppen

Sammanfattning av kommunfullmäktigemötet den 20 mars 2014

Maria Fornemo

Maria Fornemo / foto Tommy Ljungström

Denna kväll representerades Vänsterpartiet av etthundra procent kvinnor och i talarstolen gjorde Maria Fornemo en fin insats.

Nydal
Kvällen inleddes med en presentation av Nydal, nästa område som ska byggas ut i Knivsta. Än så länge är allt på planeringsstadiet, men vi ser fram emot en intressant dialog inför senare presentation av hur området ska utformas.

Fråga om ökad syselsättningsgrad.
Vänsterpartiet följde upp en av våra tidigare motioner genom att fråga om när Knivstas kommunalanställda ska få chans till önskad sysselsättningsgrad. Många kommunalanställda jobbar ofrivillig deltid och skulle gärna arbeta heltid. En framtida brist på arbetskraft, kommer att göra det viktigt att vi är en bra arbetsgivare för våra anställda. Moderaternas (Klas Bergström) svar blev att eftersom de kommunalanställda inte vill arbeta delade turer, blir det svårt att tillgodose de anställdes önskemål. Vänsterpartiet replikerade att vi i vilket fall som helst, valt att bekämpa delade turer och betonade vikten av att vara en god arbetsgivare.

Medborgarförslag om anslagstavlor
Ett medborgarförslag som inkommit om att ordna fler anslagstavlor bifölls under kvällen. Eftersom alla inte har de ekonomiska resurserna att köpa sig marknadsföringsutrymme, tycker vi i vänsterpartiet att detta var ett alldeles utmärkt, såväl förslag som beslut.

Medborgarförslag om fritidsaktiviteter
Återigen presenterades ett medborgarförslag om fler fritidsaktiviteter, denna gång i Alsike. Vänsterpartiet efterfrågade än en gång var den utlovade fritidspolitiska planen är. Snart är denna mandatperiod slut och vi har hittills inte sett eller hört mer än löften om att en sådan ska utformas. Finns en långsiktig plan, kan olika intressen vägas och prioriteras, mycket pengar sparas och medborgarna kan få klarare svar.

Ny bolagsordning för Knivstabostäder
Vänsterpartiet önskar ge Knivstabostäder uppgiften att även bygga nya bostäder. Vi fick stöd från KN.NU som ville återremittera ärendet, från FP som biföll Vänsterpartiets yrkande samt från S som önskade diskutera frågan vid nästa möte samt KD som även de ville återremittera frågan. Moderaterna kritiserade Vänsterpartiet för att ta upp en så viktig fråga på kommunfullmäktige, vilket var väldigt konstigt eftersom vi inte haft möjlighet att ta upp det i kommunstyrelsen, då vi inte har någon representant där. Efter votering återremitterades ärendet med röstsiffrorna 20 för och 10 mot.

Kanske får vi äntligen se fler hyresrätter i kommunal regi. Nu är det upp till de partier som ingår i kommunstyrelsen att försvara frågan.

Sammanfattat av
Malin Tollbom

Skriv en kommentar