föreningen

KD kallar SKL:s siffror för luft

Ulla och Christer

Ulla Andersson och Christer Johansson

Svar till Björn-Ove Björk (KD), Mikael Oscarsson (KD) och Hugo Fiévet (KDU) som menar att Vänsterpartiets kritik av deras förda politik på riksnivå är felaktig. (unt debatt 20 mars)

Det är klart att kristdemokraterna nu är pressade. Opinionssiffrorna dalar och allt fler har kommit fram till att skattesänkningar inte är lösningen på välfärdens problem.

De tre hävdar att vårt påstående om deras skattesänkningar före vård, skola och omsorg är taget ur luften. Kallar ni era egna budgetpropositioner och SKL:s siffror för luft får det stå för er. Ni har sänkt skatterna med drygt 140 miljarder och samtidigt lagt 4,8 miljarder i ökade anslag till kommunsektorn (enl. SKL). Fördelningen av den senaste budgeten var att de 10 procent med högst inkomster fick 26 procent av inkomstförstärkningarna medan de 10 procent med lägst inkomster fick 1 procent.

Trots KD:s enträgna försök att få det att framstå som att allt blivit bättre med deras skattepolitik ser allt fler människor att den ekonomiska ojämlikheten ökar allt mer och att välfärden krackelerar runt dem. De olika uppropen från anställda inom sjuk- och förlossningsvården är otaliga runt om i landet. Samtidigt som stora privata vinster tas ur välfärden. Pengar som var avsedda för mormors hemtjänst, barnens utbildning och till sjukvård används istället till att berika de privata välfärdsbolagens ägare. Vinsterna motsvarade löner för 24 000 undersköterskor.

Vänsterpartiet vill satsa på mindre barngruppstorlekar i förskola och i fritidshemmen, fler anställda inom äldreomsorgen och sjukvården och mindre klasstorlekar i skolan, vi satsar på förbättrade arbetsvillkor och sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen stärks. Valfriheten blir kvar men de som är i välfärden för att göra privata vinster får byta bolagsform eller lämna.

Ulla Andersson (V)
vice ordförande och ekonomisk politisk talesperson

Christer Johansson (V)
gruppledare Knivsta

Skriv en kommentar