föreningen

Nelson Mandela

Nelson Mandela

Nelson Mandela

Nelson Mandela har avlidit, 95 år gammal. Mandela och ANC förde en till stora delar framgångsrik kamp mot förtryck, för allas lika värde oberoende av hudfärg eller kön, för allas lika rösträtt och för allas rätt till likvärdig utbildning och sjukvård. Likt så många andra som gått i spetsen för frihet, jämlikhet och demokrati för alla, var Mandela socialist. Det var också bland olika socialistiska rörelser den sydafrikanska frihetskampen fann sitt stöd, inte minst från Sverige.

Vänsterpartiet Knivsta vill med denna notis hedra minnet av Nelson Mandela och hans gärning för en friare, rättvisare och mer solidarisk värld.

Skriv en kommentar