föreningen

Sammanfattning av kommunfullmäktige den 24 oktober 2013

Malin Tollbom / foto Jeannette Escanilla

Malin Tollbom

Under kvällen avtackades Catharina Winninge. Med tanke på alla turer som varit kring folkpartiets representation och om partiet ska stödja majoriteten eller inte, var det en riktigt rörande och trevlig avslutning. Catharina konstaterade att hon haft möjlighet att påverka och ta ansvar för åtminstone ett viktigt beslut och att detta gjort hennes tid inom politiken värdefull. Kanske är detta det viktigaste för oss alla som vill engagera oss i politiken.

Centrum för idrott och kultur / Knivsta Arena
CIK var en av de frågor som berördes under kvällen. Besvikelsen verkar finnas hos många, såväl politiker som Knivstas innevånare, över den lilla skärva med en isyta och en sporthall, som till slut beslutades.  Dessa sportarenor kommer knappt att motsvara det behov som finns idag, än mindre de framtida behoven.

Främlingsfientlighet i Knivstas skolor
Vänsterpartiet lyfte frågan varför nästan var fjärde pojke i åk 7 anser att främlingsfientlighet är ett problem i Knivstas skolor. Klas Bergström svarade att främlingsfientligheten i Sverige har minskat. I förlängningen skulle det vara intressant med en utförligare undersökning om dessa frågor i Knivstas skolor.

Verklig valfrihet i äldreomsorgen
En annan fråga Vänsterpartiet tog upp denna kväll var en uppföljning av en tidigare besvarad motion. Frågan ställdes om inte verklig valfrihet i vården snart ska införas inom äldreomsorgen, som utlovats i maj 2010. LOV: en (lagen om valfrihet= d.v.s. möjligheten att välja utförare) har i flera undersökningar visat sig sakna några påvisbara positiva effekter på kvalitén. Vi vill ha verklig valfrihet – att äldre kan välja t.ex. hjälp med en promenad en dag istället för att få golvet skurat. En pratstund istället för gudstjänst. Då är inte det viktigaste VEM som utför hjälpen, utan VAD och ATT det utförs.

Plan för fritiden
I en interpellationsdebatt, initierad av Socialdemokraterna, efterfrågade Vänsterpartiet än en gång en fritidspolitisk plan. Med visionen att vi ska bli 25000 innevånare till 2025, kanske det är en bra idé att börja planera lite framåt istället för att vänta tills det blir kris och göra kortsiktiga, dyra och ogenomtänkta lösningar.

Moderatbyte
Klas Bergström valdes in på Göran Nilssons nuvarande poster fr.o.m. 01-02-2014, medan Göran Nilsson valdes in på Klas Bergströms plats som ordförande i utbildningsnämnden. Återstår att se om detta kommer att märkas i de politiska besluten och om bytet leder till något bättre beslut eller om politiken även i fortsättingen kommer att handla om neddragning inom vård, omsorg, skola och fritid.
Malin Tollbom
För Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar