distriktet

Avgiftsfri kollektivtrafik

Rapport från Vänsterdagrana i Malmö till Upplandsfolket

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Christer Johansson

Vänsterpartiet har genom åren genomfört försök att öka det kollektiva resandet på olika sätt. Under Vänsterdagarna i Malmö berättade Avesta och Kiruna om en modell med ”kraftigt rabatterad kollektivtrafik”. För att kunna se hur många som använder trafiken får kommuninvånare köpa ett kort för en administrativ avgift på 100 kr. Turister och andra tillfälliga besökare betalar en högre avgift.I Kiruna som har valt att låta samtliga invånare få lösa det billiga årskortet har ökningen av åkandet inte stannat vid traditionella grupper som barn och kvinnor. I dag åker även gruvarbetarna kollektivt till arbetet. I båda kommunerna gäller resandet på all kollektiv regiontrafik, inom kommunen, som lyder under kollektivtrafiknämnden.

Förutom att många fler åker med den kollektiva trafiken, servad av trevliga bussvärdar lyftes ett flertal vinster. Minskad administration av skolkort, minskad biltrafik och större integrering av färdtjänsten. Slutligen blir det en rättvisefråga som fungera inkomstutjämnande när avgiften tas ut via skatten.

Vänsterpartiet Knivsta planerar att driva billigare kollektivtrafik, för i första hand barn och ungdomar, som en av våra valfrågor. Vi hoppas fler kommuner i länet vill haka på.


Christer Johansson
Vänsterpartiet Knivsta

 

Skriv en kommentar