insändare

Klasserna i Knivsta är för stora

Malin Tollbom / foto Jeannette Escanilla

Malin Tollbom

Knivstas elever och lärare är värda att vallöftet om mindre klasser uppfylls. Vänsterpartiet vill se mindre klasser i Knivstas skolor.

Utbildningsnämndens ordförande Klas Bergström gläds (i UNT 5 aug) åt att 2013 är ett bra år för Knivstas elever. Vänsterpartiet delar den glädjen och gratulerar alla inblandade till de goda resultaten.

Som skäl till det nuvarande och framtida positiva resultatet nämner Bergström ett antal reformer, som enligt honom ”går hand i hand med empiriska studier (exempelvis J Hattie) kring vad som främjar goda studieresultat”. Enligt denne Hatties effektstudie, som inte är någon handbok i lärararbetet, ges klasstorleken inte så stor betydelse för elevresultaten. Denna internationella studie använder Knivstas politiska ledning som skäl att fortsätta med de stora klasserna

Vänsterpartiet i Knivsta lovade i senaste valrörelsen att kämpa för mindre klasser och högre lärartäthet i Knivstas skolor. Vi vill ge lärarna en bättre arbetsmiljö och större förutsättningar att hinna med varje elev. Vi delar inte Bergström tro på att förskolan behöver ökade inslag av skola, utan den behöver mindre barngrupper

Vid Uppsala Universitet har en studie på klasstorlekar genomförts på elever i årskurs 4 – 6. Analysen visar att en minskning med fem elever i en klass gav i genomsnitt tio procent bättre kognitiv förmåga vid 13 års ålder, samt tre procent högre lön som vuxen.

Dessutom visar en brittisk studie att en ökning av klasstorleken från 22 till 26 elever ökar lärarens arbetstid med 3 timmar i veckan, tid som skulle kunna användas till exempelvis bättre undervisning.

Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

Vänsterpartiet delar den slutsatsen och anser att skolans demokratiska uppdrag kräver en sammanhållen, utjämnande skola. En skola där elever kan mötas med olika bakgrund och lära av varandra. I en sådan skola ser Vänsterpartiet bara vinnare., som tillsammans kan fortsätta att skapa sin framtid. Ingen förälder i Knivsta ska behöva oroa sig för att ha valt fel skola för sitt barn.

 

Malin Tollbom (V) Knivsta                                      Christer Johansson (V) Knivsta
ersättare i kommunfullmäktige                               gruppledare

Skriv en kommentar