insändare

Ge kvinnor rätt till ökad sysselsättningsgrad

Debattinlägg i Knivstabygden den 6 mars 2013

Malin Tollbom

Malin Tollbom/foto Jeanette Escanilla

Det är den internationella kvinnodagen 2013 och fortfarande behandlas kvinnor som en andra klassens medborgare på delar av arbetsmarknaden. Inom vård och omsorgsyrken är det än idag vanligt med timvikarier, inhyrd personal från bemanningsföretag, behovsanställningar, halvtidstjänster och bland det värsta – delad arbetsdag.

Att jobba delad arbetsdag innebär att man arbetar sina timmar i två pass t.ex. mellan 7-12 och 17-20.  I Uppsala län förekom arbetsformen i 78 % av de tillfrågade kommunala sektorerna 2010 och det finns inget som tyder på en minskning av arbetsformen.

Att arbeta extra på timmar eller kortare vikariat är utmärkt – som extraknäck för studerande. Som stadigvarande försörjningsform är det förkastligt. För att få bostad, lån eller en trygghet i vardagen behöver man ha en trygg arbetsform. Inom vården och förskolan arbetar idag ca 20 % av de anställda på en visstidsanställning och dessa arbetsområden domineras av – kvinnor.

Vi vänsterkvinnor anser att de slavliknande arbetsformerna inom vård, omsorg och städarbete måste bort. Vi anser att fasta heltidsanställningar måste vara en rättighet, men ingen skyldighet. Vi i Vänsterpartiet i Knivsta har lagt fram en motion om arbetsformer och kvinnors rätt till ökad sysselsättningsgrad och har gott hopp om att utredningen om önskemål av utökad arbetstid som inletts i Knivsta kommer att följas upp av ett praktiskt genomförande så snart som möjligt.

Det ska vara möjligt för alla som arbetar att försörja sig på sitt arbete. För den som bara får jobba deltid är det ofta mycket svårt. Deltidsarbete ger också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre pension. Man kan få svårt att få banklån och teckna hyreskontrakt. Värst är det självfallet för ensamstående föräldrar med barn, av vilka de allra flesta är kvinnor.

Satsa mer på vård och omsorg, minska förskolegrupper och klasstorlekar samt låt personaltätheten öka på våra sjukhus och vårdinrättningar! Då kommer dessutom fler att få jobb. Vi måste ha råd med det – för vad händer om vi fortsätter i samma spår?

Vänsterkvinnor i Knivsta
gm Malin Tollbom

Skriv en kommentar