insändare

Valfrihet i vardagen, utan vinster

Replik på MUF:s inlägg i Knivstabygden den 24 oktober 2012

Ungmoderaterna i Knivsta vill värna säkerhet och kvalitet i äldreomsorgen. De vill ha förbättrad uppföljning och ökad insyn i verksamheten. Det vill Vänsterpartiet också.

Problemet är att det inte tillåts någon insyn i de privata företgen då det är respektive företags ”affärshemlighet” hur de använder våra skattepengar för att utföra sitt uppdrag. Inga undersökningar har heller kunnat visa på ett bättre resultat med privata aktörer. Istället finns det flera undersökningar som visar att det privata intåget i välfärden har blivit dyrt för kommunerna. Därför väljer nu fler kommuner att återinföra verksamheter i kommunal drift.

Hur Jonatan Spjuth kan påstå att jag tycker ägandet skulle vara viktigare än kvaliteteten är rent förtal. Var hittar du det? Vi i vänsterpartiet är för valfrihet men mot vinster i välfärden. Sverige är det land i EU där företagen kan ta ut de största vinsterna inom skola, vård och äldreomsorg.

Den 17 juni 2010 svarade kommunfullmäktige på en (V) motion om valfrihet i vardagen att: ”Socialnämnden har startat en process i Knivsta kommun, för ökad valfrihet i för äldre i vardagen. Ett förslag ska tas fram om hur valfriheten ska gestaltas i Knivsta.”

Knivstas äldre väntar fortfarande på att få göra sina val i vardagen.

Christer Johansson (V)
ordförande

Skriv en kommentar