kommungruppen

Sammanfattning från Knivsta kommunfullmäktige 2012-10-25

Malin Tollbom

Malin Tollbom/foto Jeanette Escanilla

Vid det senaste kommunfullmäktigemötet varnade Göran Nilsson (M) för att socialtjänstens utgifter ligger för högt i jämförelse med andra motsvarande kommuner med tanke på antalet hjälpbehövande. Ur ett vänsterperspektiv kan man tänka att eftersom Knivsta har relativt få äldre och få hjälpbehövande överhuvudtaget, kanske kostnaden blir högre per behövande eftersom en del samordningsvinster inte kan uppnås.  Kanske har vi råd att hjälpa de relativt få behövande i Knivsta utan att behöva uppnå exakt lika låga kostnader på individnivå som andra kommuner?

Britta Lästh (KN.NU) tog upp Allaktivitetshuset, som med lite tur kan börja byggas i september 2013. Innan första spadtaget är taget, vågar nog ingen lita på att bygget äntligen kan bli av. Med de splittringar som verkar finnas inom majoriteten, återstår också att se om det blir en tumme eller ett allaktivitetshus i slutänden. Knivsta behöver fritidsanläggningar –nu!

Ett medborgarförslag som majoriteten ville avslå, var att bygga ett ”bilspá” i Knivsta där man för en billig peng kan tvätta sin egen bil på ett miljövänligt sätt. Som vanligt när det gäller majoriteten, svarade Göran Nilsson att detta inte var kommunens sak att göra. Vänsterpartiet önskade att kommunen åtminstone aktivt skulle framföra önskemålet till exempelvis bensinstationer. Miljömässigt skulle det vara en vinst för kommunen att privata biltvättar genomfördes på ett bättre sätt. Vänsterpartiets tilläggsyrkande bifölls som tur var, med hjälp av bl.a. miljöpartiet.

Positivt från Kommunfullmäktigemötet var också att en årstidsplan för bokslut och årsprognoser äntligen antagits. Om detta kommer att innebära att den politiska beslutsprocessen kommer att kunna hålla tidsplanen i framtiden, återstår att se.

Kostnaden för färdtjänst kommer att öka för de kommuninnevånare som har svårt att förflytta sig med andra kommunala hjälpmedel. Individer med rätt till färdtjänst är sällan de personer som har det bäst ekonomiskt ställt, så att de ska betala 180 kronor (eller mer) för att kunna ta sig fram och tillbaks till Uppsala för besök på sjukhus, besök hos släktingar eller uträttande av andra ärenden verkar orättvist. En person som tar bussen till och från Uppsala får betala betydligt mindre och kan även minska kostnaden ytterligare genom att köpa månadskort eller årskort. Genom samåkning kan färdtjänstberättigade minska kostnaden, men vad är sannolikheten att någon annan med rätt till färdtjänst ska samma tid till samma plats? Särskilt som det är relativt få i Knivsta som har detta behov. Självklart ska färdtjänstkostnaden motsvara en liknande resa för de som åker kommunalt. Personer med detta behov kan inte välja ett billigare alternativ och sitter helt i händerna på kommunens beslut. Både (V) och (S) protesterade mot detta inhumana beslut.

Malin Tollbom
ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar