insändare

Vi står för riktig valfrihet

Christer Johansson

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Detta debattinlägg publicerades i Knivstabygden den 10 oktober 2012

Debatten om vinster i välfärden har pågått en tid. När kommuner nu av ekonomiska skäl vill ta tillbaka beslut om Lagen om valfrihet, LOV eller annan privatisering vill äldreministern tvinga på kommunerna LOV-reformen.

Näringslivet som hittills kammat hem mycket stora vinster startar motoffensiv mot folkviljan.

Åttio procent av svenska folket vill inte att det ska gå att göra vinst på skattefinansierad välfärd. Fler av de största (S) distrikten börjar tycka detsamma inför socialdemokraternas kommande kongress. LO:s kongress har redan beslutat. Efter att varit ganska ensamma i flera år tycker allt fler som Vänsterpartiet i frågan om vinster i välfärden.

Under 2010 har de privata välfärdsföretagen plockat ut 8,7 miljarder i vinst. Det skulle räckt till ca 22 000 undersköterskor. Generellt i landet vet vi att de kommunala äldreboendena har 10 % fler anställd per äldre och med en högre utbildningsnivå.

Försämrade villkor inom äldreomsorgen har sedan nittotalet lett till att närmare 100 000 personer, oftast kvinnor, har valt att gå ner i arbetstid eller helt låtit bli att arbeta för att ha tid och ork att ta hand om sina anhöriga. I Knivsta ökar antalet deltidsanställda. I Uppsala vill borgarna med KD i spetsen göra om villkoren så företag som inte lever upp till kvalitetskraven ska få jobba vidare med lägre krav. Det behövs bättre villkor för de anställda för att upprätthålla en god kvalitet.

Vänsterpartiet vill att personer som bor på äldreboenden ska få möjlighet till två guldkantstimmar varje vecka. Det ska vara timmar då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar. Då först uppnås verklig valfrihet istället för den kostnadsdrivande LOV:en. Egna timmar finns redan i många kommuner. När får Knivstas äldre samma valfrihet?

Vänsterpartiet är oroligt över äldreministerns förslag att tvinga kommunerna att införa LOV. Det går inte att tolka på annat sätt än att hon går vårdföretagens ärenden, inte de äldres. Vad tycke KD och MUF i Knivsta? Handlar valfrihet om ett val mellan Attendo Care eller Carema? Eller handlar valfrihet om möjligheten att få ta beslut om sin egen vardag?

För oss i Vänsterpartiet är svaret givet.

Christer Johansson
ordförande
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar