insändare

Skrämselpropaganda från M

Skiss på Knivsta Arena

Insändare i Knivstabygden den 28 mars 2012

Återigen kommer moderaterna med sin skrämselpropaganda. De målar upp en skräckbild av kommunens ekonomi inför 2013 års budgetarbete.

Ekonomin i Knivsta är ansträngd och det är den mest på grund av Borgs och Reinfeldts historiskt rekordstora skattesänkningar för de rikaste. Skattesänkningar som gett mindre pengar till Knivstas barn och ungdomar. De statliga stöden till kommunen har minskat med den moderata regeringen.

I väntan på en ny regering kan vi i Knivsta välja att satsa på fler rondeller för bilar eller isbana till barn och ungdomar. Båda är investeringar men med olika effekt. Det är dags för majoriteten att starta etapp ett av allaktivitetshuset som ni lovat Knivstaborna. Låt inte ännu en generation växa upp utan isbana i Knivsta.

Vänsterpartiets samtliga, finansierade, budgetförslag har innehållit mer resurser till barn och ungas fritid och skola än moderaternas.

Christer Johansson (V)
gruppledare

Skriv en kommentar