föreningen

Trevligt medlemsmöte

Skiss på Knivsta Arena

Skiss på Knivsta Arena

Höstens första medlemsmöte var en trevlig fikastund där gamla och nya medlemmar träffades och diskuterade. Det blev en del pratande om kommunens budget som är på väg till
fullmäktige. Vi har valt att satsa  extra på ungdomarnas villkor i skola och på fritid, barngrupperna i förskolrna och fritidshemmen. plus lite till. Se hela förslaget under fliken Vår budget 2012. På investeringssidan har vi nya hyresrätter och Knivsta Arena högt på dagordningen. För att finansiera våra satsningar vill vi ta bort vårdnadsbidraget och LOV:en samt höja skatten med 25 öre. En skattehöjning som motsvarar tre koppar restaurangkaffe för den som tjänar 25 000:-.

Vi pratade också kongress och motioner samt äldreomsorgskampanj. Kongerssen som kommer att ske i Uppsala i januari 2012, med val av ny partiledare. Många volontärer kommer att behövas i dagarna fyra. Till kongressen har partiföreningen lagt två motioner om narkotikapolitik och familjepolitik. Äldreomsorgskampanjen kommer att lyfta villkoren för de anställda beträffande arbetsvillkor och möjlighet till utbildning. Vi diskuterade vad vi skulle kunna göra lokalt i Knivsta och kom fram till några spännande förslag.

Slutligen blev det diskussion om Knivstas och Alsikes utbyggnad som finns föreslagen i fördjupade översiktsplanen, FÖP. Vi tyckte att Kölängen ska räddas från exploatering och att Disponentvilletomten tas in i ett större sammanhang med bebyggelsen på sågentomten. När den nya bron över järnvägen byggs vill vi se en tunnel under järnvägen vid Särstavägen för gång och cykeltrafik med uppfart på perrongen.

Skriv en kommentar