insändare

Sommarjobb till Knivstas ungdomar

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Insändare i Knivstabygden den 10 augusti.

Ännu ett sommarlov är på väg att ta slut och många är de ungdomar som fått chansen att tjäna sina första egna pengar på ett sommarjobb. Förutom lönen och erfarenheten har pojkar och flickor visat sin kompetens för ett antal arbetsgivarrepresentanter. En allt viktigare faktor när det gäller att etablera sig på den framtida arbetsmarknaden.

I många kommuner har den politiska ledningen insett vikten av att ge alla som vill möjligheten att få ett sommarjobb. Men inte Knivsta. Där fick ungefär hälften av de sökande ett sommarjobb 2011. Detta trots att den moderatledda kommunledningen vid flera tillfällen i kommunfullmäktigedebatter hållit med Vänsterpartiet om hur viktigt det är att unga får ett sommarjobb.

Som svar på min fråga våren 2011 om alla som sökt skulle få sommarjobb blev svaret att ”Det beror på om vi får några pengar från regeringen”. Det kom inga pengar från Borg och Co, då det inte var något valår 2011. Återigen har Knivstas politiska ledning svikit Knivstas ungdomar och endast hälften av de sökande fick chansen att ta ett första steg in på en framtida arbetsmarknad.

Vänsterpartiet i Knivsta kommer i sitt budgetförslag för 2012 att återigen ha medel till alla pojkar och flickor från årskurs nio och första årskursen i gymnasiet, som vill ha ett sommarjobb. Vi hoppas fler partier vill detsamma.

Christer Johansson (V)
gruppledare

Skriv en kommentar