föreningen

Behov av fritidspolitisk plan

Denna interpellation kommer att besvaras på höstens första Kommunfullmäktige den 8 september 2011.

Skiss på Knivsta Arena

Skiss på Knivsta Arena

I snart tio år har Knivstaborna hoppats på en ishall i den nybildade kommunen. Det var nämligen en av två starka skäl till att Knivsta en gång blev en egen kommun. Det andra var trängseln i skolorna i Knivsta. Detta går att läsa i den C-uppsats som Fredrik Möller skrev vid Karlstads universitet våren 1999.

Engagemanget att förverkliga, inte bara en ishall utan en Knivsta Arena, har i kommunens ungdom varit stort från föreningslivet och enskilda Knivstabor. Men efterhand som den politiska ledningen svikit Knivstaborna med fler negativa beslut sjönk engagemanget, av förklarliga skäl. Att Alsike skola fick en gymnastikhall med fullstora mått är bra och är en tillgång för föreningslivet. Men behoven på fler arenor för ungas fritidsverksamhet är stor för de stora barnkullar som nu växer upp i kommunen.

Vänsterpartiet ser med stor oro på hur kommunens största parti återigen vill svika alla som vill syssla med issporter och vill starta etapp ett av Knivsta Arena med att bygga ytterligare en sporthall. Vi saknar en långsiktig strategi för tillfredställandet av nuvarande och framtida behov av lokaler och arenor för knivstabornas fritidsverksamheter.

Redan i maj 2009 skrev den dåvarande oppositionen (S) (KNU) och (V) ett debattinlägg om behov av en samlad fritidspolitik. Det behövs fortfarande tas fram en plan för arenor för kulturutövare, fotbollsplaner, öppna fritidsgårdar och fler hallar.

Min fråga till Knivstas politiska ledning är:

Vilken tidsplan har majoriteten för att förverkliga en fritidspolitisk plan, som tillfredställer Knivstabornas behov av planer och arenor?

Christer Johansson
Gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar