Uncategorized

Motion om Obligatorisk simundervisning

Maria Fornemo/foto Robert Johansson

Maria Fornemo/foto Robert Johansson

Denna motion har lämnats till fullmäktige den 9 dec 2010. Initiativet kommer från Maria Fornemo.

Simkunnigheten i Sverige och Knivsta sjunker vilket ger otrevliga konsekvenser. Under de senaste tio åren har 1 355 personer drunknat i Sverige. Det blir nästan en person var tredje dag. Svenska Livräddningssällskapet, SLS tycker att vi måste hjälpas åt med att minska antalet drunknande. SLS har också gett ut kriterier för en vattensäker kommun. De består av sex delmoment som tillsammans gör kommunen till en vattensäker kommun. 

Skolverket har också efter ett regeringsuppdrag från 2004 förtydligat målen för simkunnighet i kursplanen för idrott och hälsa. Bland annat står det att alla elever ska kunna simma 200 meter i årskurs fem. För att klara det kan det vara bra att sätta delmål på 50 meter i årskurs två och 100 meter i årskurs tre. 

Till de simkurser som Hälsohuset i Knivsta erbjuder får inte alla barn plats som vill vara med. Däremot finns det lediga tider och simlärare under skoltid. Detta bör Knivsta Kommun utnyttja. 

Vänsterpartiet vill höja simkunnigheten bland Knivstas barn genom obligatorisk simundervisning i årskurserna 2, 3 och 5. På idrottslektionerna i årskurserna 7 och 9 följs simkunnigheten upp enligt direktiven från skolverket.

Med anledning av vad som ovan sagts vill Vänsterpartiet att Knivsta kommun

  • antar SLS kriterier för en vattensäker kommun och
  • inför obligatorisk simundervisning i årskurserna 2, 3 och 5.

Skriv en kommentar