föreningen

Svar till Kaisa Raitio

Kaisa Raitio efterlyser i Knivsta Nytt vecka 37 tydligare mål för förskolepolitiken. Hon efterlyser konkreta löften om storleken på barngrupperna i förskolorna.

Vänsterpartiet sa i samband med paneldebatten i Kupolen den 2 september att vi vill minska barngrupperna med ett barn per grupp under 2011 och därefter fortsätta minskningen.

Här följer ett uttdrag ur inledningsanförandet: ”Vänsterpartiet vill att minskningen av antalet barn per barngrupp på kommunens förskolor startar nu. Första målet är en minskning med ett barn per grupp under 2011. Barndomen går inte i repris. Vi får bara en chans. Händer det inget är vi beredda att jobba för centrala beslut med maxantal av barn per grupp.” Beräknad kostnad för detta är 8 miljoner under 2011.

För att finansiera detta vill vi riva upp LOV (lagen om valfrihetssystem), stoppa den kommunala finansieringen av Citybanan, ta bort vårdnadsbidrag och RUT. Det tillsammans med en rödgrön regering kommer att ge många nya miljoner till Knivstas invånare. ur insändare i Knivstabygden den 15 september.

Christer Johansson
gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar