föreningen

Björn Jonasson, fullmäktigekandidat nr3

Björn är sjömannen som gått i land. Blivit fackligt ombud som värnar kollektivtrafiken och höjda kvinnolöner.

Björn Jonasson / foto Robert Johansson

Björn Jonasson / foto Robert Johansson

Jag är 51 år och har tillbringat merparten av mitt yrkesverksamma liv i handelsflottan. Under mina perioder på landbacken har jag även fuskat som långtradarchaufför. Jag har nu och under de senaste 8 åren fått förmånen att på heltid företräda sjömännen  fackligt. 

Transporter av alla de slag ligger mig varmt om hjärtat. Som Knivstabo är visionen att kunna erbjuda ett gratis kollektivtrafiknät som är anpassat efter människors transportbehov till arbete, utbildning, nöjen mm. Anpassningen ska gälla hela kommunen inte bara tätorten.

På den fackliga sidan finns det många viktiga uppgifter.  Bland de viktigare är nog att minska löneklyftorna  och att höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena.

Skriv en kommentar