Uncategorized

Malin Ahrne, fullmäktigekandidat nr 4

Malin är folkhälsovetare och leg. sjuksköterska som vill se en jämlikare hälsa.

Malin Ahrne / foto Christer Johansson

Malin Ahrne / foto Christer Johansson

Jag heter Malin Ahrne, är 38 år och bor i Knivsta sedan sju år tillbaka. Innan dess bodde jag i Stockholm i 10 år, men kommer från början från Uppsala, och jag har tre barn. Jag tycker Knivsta är perfekt när man har barn och med närheten till både Stockholm och Uppsala. Jag är folkhälsovetare och leg. sjuksköterska, och har jobbat de senaste två åren på Karolinska Institutet som utredare på Enheten för Socialmedicin, på Institutionen för folkhälsovetenskap. Där har jag sysslat med utredning kring ojämlikhet i hälsa, vårdutnyttjande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för socialt och ekonomiskt utsatta grupper.

En viktig fråga för mig är just hälsa! Hälsan i Sverige är bland den bästa i världen, om man tittar till medellivslängd, barnadödlighet osv. Men även i ett land som Sverige är ohälsan ojämlikt fördelad, och medellivslängden kan skilja med flera år mellan olika socioekonomiska grupper, eller mellan olika bostadsområden i en och samma stad. Jag tror också på att förebygga ohälsa och sociala problem i högre grad än vad som görs idag, det är något som jag tycker att man ska satsa mer på! En av de viktigaste delarna i att främja hälsa för alla är väl fungerande sociala trygghetsnät för människor som mår dåligt. Det finns väldigt många frågor som är viktiga tycker jag, när det gäller vård och hälsa, som långtidssjukskrivningar, psykisk ohälsa bland unga, och unga tjejer speciellt, vårdköer osv. Jag tror inte att privatiseringar inom sjukvården löser dessa problem, och jag tror det finns många som håller med mig om att många av dessa vårdfrågor är viktigare än friheten att lista sig på vilken vårdcentral som helst.

Andra saker som är viktiga för hälsan är till exempel närmiljön och sport- och fritidsaktiviteter för unga! För alla våra fina barn och ungdomar i Knivsta tycker jag att vi ska investera i de anläggningar som krävs.  Även om det kostar nu, så är jag övertygad om att vi tjänar in de pengarna på längre sikt, genom att de bidrar till att hålla ungdomarnas intresse för idrott i gång, och hålla de borta från sämre sysselsättningar.

I Knivsta har vi nog varit relativt förskonade från rasistiska och invandrarfientliga politiska yttringar. Men för mig är det i alla fall en jätteviktig fråga i det här valet. Över hela landet så måste vi försöka förhindra att partier som uttrycker sådana värderingar inte får ökat fotfäste.

Skriv en kommentar