insändare

Knivstas skolor kan bli bättre

Replik på moderat insändare om skolan i Knivsta.

Maria Fornemo/foto Robert Johansson

Maria Fornemo/foto Robert Johansson

Moderaterna är märkligt nog nöjda med sin skolpolitik. Som styrande i en kommun med landets största barngrupper i förskolan och underbemanning i skolorna finns istället skäl till eftertanke. Lägg därtill skolverkets rapport där man finner att skillnaderna mellan elevernas avgångsbetyg och deras resultat på de nationella proven är ”anmärkningsvärt stora”.

Modern teknologi är ett eftersatt område i Knivstas skolor. Moderaterna har haft flera år på sig att göra de nödvändiga investeringarna men låtit bli. Istället har man väntat tills IT blivit ett katastrofområde. Det är inte god skolpolitik, anser Vänsterpartiet.

Vill man ha långsiktigt goda resultat i skolorna måste barnen ges bättre förutsättningar att uppnå dem. Med fler vuxna i skolan, en meningsfull fritid för barnen och bättre möjligheter för personalen att se varje elev, tror vi att vi kan lyckas ännu bättre. Vänsterpartiet vill ha en modern skolverksamhet där barnen kan utvecklas till harmoniska och självständiga individer.

Maria Fornemo, ersättare i utbildnings- och fritidsnämnden
Björn Jonasson, kommunrevisor

Skriv en kommentar