föreningen

Bygg fler hyresrätter i Knivsta

Inför hyresdebatten den 17 aug i kvarterslokalen, Centralvägen 2 har Vänsterpartiet följande uttalande:

Tallbacken / från Knivstabostäders webbplats

Tallbacken / från Knivstabostäders webbplats

Det byggs för få lägenheter i Sverige och nästan 250 000 unga människor saknar i dag en bostad. I Knivsta som har landets yngsta befolkning har den moderatledda kommunledningen inte byggt en enda hyreslägenhet under de åtta år som de suttit vid makten.

Bygg bort bostadsbristen
Vänsterpartiet har en plan för att bygga bort bostadsbristen. Vi vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga kostnader och med miljövänlig teknik.

Stöd från Handelskammaren
Nyligen har Handelskammare i Uppsala län kommit fram till samma slutsats som vi i Vänsterpartiet länge haft. Det fattas bostäder i Knivsta, 421 stycken enligt Handelskammaren och vi från Vänsterpartiet vill att hälften av dessa blir hyresrätter.

Behåll Knivstabostäder
Vänsterpartiet i Knivsta ser bostaden som en social rättighet och vill snarast möjligt se Knivstabostäder bygga nya lägenheter i egen regi. Bolaget anser själva att de behöver fler lägenheter, inte färre, för att bli ett effektivare bolag. Vi motsätter oss starkt moderaternas försök till plundring av bolaget, i form av att sälja ut hela eller delar av lägenhetsbeståndet till någon privat aktör.

Öka valfriheten på Knivstas bostadsmarknad

  • Bygg fler hyresrätter i Knivstabostäders regi
  • Stoppa utförsäljningen av hyreslägenheter i Knivsta

Christer Johansson, gruppledare (V)
Björn Jonasson, fullmäktigekandidat

Skriv en kommentar