Kalender

Gruppledarmöte

Samtliga gruppledare träffas för att diskutera aktuella frågor som t ex valrörelsen och budgetarbetet

Skriv en kommentar