föreningen

Knivsta Marknad 16 maj

Många knivstabor var intresserade av Vänsterpartiets information om EU – valet.

I ett strålande solsken arrangerades ännu en Knivsta Marknad. Fullt av knallar, brandbilar, hästar och tivoli. Mycket folk var ute och Vänsterpartiet hade smycken och friskvård som grannar. Tack Hyvelgaytan 12 för massagen.

Förutom all info inför det stundande EU valet passade Vänsterpartiet på att ställa samma frågor som vid dörrknackningen i april. Här blev det lite andra prioriteringar än vid dörrknackningen och 29 % av de som svarade ansåg att ”fler heltider inom äldreomsorg och andra kvinnodominerade yrken” var den viktigaste frågan att satsa på i 2010 års budget. Övriga frågor fick röster enligt följande:

  • Mindre barngrupper på förskolan 22%
  • Fler vuxna i skolan 20%
  • Sommarjobb för skolelever 10%
  • Fler hyresbostäder 10%
  • Fler och säkrare cykelvägar, den första till Vassunda 10%

Vi hade under dagen sällskap av socialdemokraterna som gjorde reklam för Ardalan Shekarabi`s besök i Knivsta den 19 maj. Tillsammans berättade vi också om vår gemensamma seminariekväll med Björn Fries. Björn som kommer till Thunmanskoaln den 26 maj 19.00 och berättar om vad du som förälder eller föreningsledare kan göra för att minska missbruket av narkotika i Knivsta.

Mera bilder i kalendariet

Christer Johansson

Skriv en kommentar