Okategoriserade

Många omval på föreningens årsmöte

Ylva Dahlström och Sören Bergkvist gästade föreningens årsmöte och deltog i ett samtal om cykelvägar och kollektivtrafik. Ylva är ordförande i föreningen för en gång- och cykelväg längs med gamla Stockholmsvägen. Sören är landstingsråd sedan många år och väl insatt i villkoren för kollektivtrafiken.

Samtalet under årsmötets första timme var intressant och givande. Ylva berättade livfullt och engagerat om vilken tillgång för bygden det skulle bli om den önskade cykelvägen förverkligades. De närvarande fick hör om växter, djur och inte minst vilka historiska miljöer denna cykelväg skulle passera igenom.

Sören berättade vilka planer som fanns i hela regionen och vi kom in på allt från citytunneln i Stockholm till problemet med tågstation vid Alsike. Siv bjöd på underbart god sockerkaka och så var det dags för årsmötesförhandlingar.

Det gångna året sammanfattades som lyckat med flera torgmöten i tätorten samt dörrknackningar hos mer än hundra Knivstabor. Efter en del tuffa år har föreningen koll på sin ekonomi och den planerade valbudgeten för 2010 ser ut att förverkligas. Maria var på kongress i Norrköping medan Christer deltog på kommun och landstingsdagarna i Växjö. Dessutom deltog fler medlemmar på distriktets möten och på sommar- och julfesterna kom hela familjer.

Bilder från mötet finns i galleriet på kategori årsmöten.

Slutligen omvaldes hela styrelsen och som nygammal sekreterare valdes Lisbeth in igen. Därmed fick styrelsen följande utseende.

Christer Johansson, ordförande

Siv Ahlström, ledamot
Lisbeth Davidsen Johansson, sekreterare
Jaime Escobar, kassör
Maria Fornemo, ledamot

Björn Jonasson, ersättare

Sammanfattat av
Christer Johansson

Skriv en kommentar