Okategoriserade

Inför klimattaxa och förbättra kollektivtrafiken

Knivsta är en pendlarkommun och väldigt stor del av befolkningen lämnar, varje dag, kommunen för arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Många av dessa åker kollektivt, men det måste bli fler. Vi kan inte längre uppmuntra människor att ta bilen istället för att åka kollektivt. På många sträckor blir det tyvärr effekten av höga biljettpriser eller brist på alternativ. Det är varken rimligt eller hållbart.

Att transportsektorn måste klimatanpassas är det i teorin stor politisk enighet kring. Trots det ser vi i praktiken ingen förändring. För de som dagligen kollektivpendlar till arbete eller studier har resandet varken blivit billigare eller bättre. Planerad utbyggnad av fler spår förbi Stockholm vill dessutom regeringen att Knivsta Kommun ska vara med och betala. Flera miljoner som behövs i skola, förskola, fritidsverksamhet och äldreomsorg i Knivsta.

Vi tycker att samhällsnyttan är så stor att staten måste ta sitt ansvar i utbyggnad av infrastrukturen och förbättra villkoren så att fler väljer att åka kollektivt. Om vi litar på företagsekonomiskt tänkande med höjda biljettpriser och försämrad turtäthet kommer vi aldrig att uppnå ett hållbart transportsystem. Och priset för det får kommande generationer betala.

Vänsterpartiet menar att vi måste hitta nya sätt att utveckla kollektivtrafiken. Vi är övertygade om att fler skulle ställa bilen hemma om man fick åka kollektivt utan avgift. Kollektivtrafiken har en mängd fördelar jämfört med bilen. Förutom klimatnyttan har den positiv påverkan på folkhälsan, jämställdheten och den regionala utvecklingen. Därför har vi anslagit statliga pengar för att finansiera ett försök med klimattaxa, d.v.s. avgiftsfri kollektivtrafik i två län. Vi skulle gärna se att Uppsala läningick i ett sådant försök så att länsinvånarna kan använda sig av kollektiva färdmedel utan kostnad.

Vi vill betona att detta bara är ett av 120 förslag som Vänsterpartiet har för en miljövänligare trafik. Inget annat parti gör så stora satsningar som Vänsterpartiet på att förbättra tillgänglighet och kvalité på kollektivtrafiken. Vi anser att det är hög tid att kollektivtrafiken blir en grundläggande samhällsservice. Därför har vi även anslagit 5 miljarder under en treårsperiod till kommuner och landsting för att stärka trafikhuvudmännen i länen. Vårt anslag skulle t.ex. under 2009 räcka för inköp av 14 ledade biogasbussar i Uppsala län. Vi anser att resenärer måste kunna lita på att kollektivtrafiken fungerar och är tillförlitlig. I detta har även staten ett stort ansvar.

För Uppsala län skulle våra nationella förslag möjliggöra:

  • Statligt stöd på 52 miljoner till länets kollektivtrafik under 2009.
  • Ökat underhåll till järnvägen för att minska förseningarna med 50 %.
  • Station för Upptåget i Alsike.

Siv Ahlström (V) Knivsta
Christer Johansson (V) Knivsta
Björn Jonasson (V) Knivsta

Skriv en kommentar