Okategoriserade

Det jäser bland invånarna i Knivsta

Invånarna i Knivsta reagerar nu på bristen av verksamheter för barn och ungdomar. En vecka samlas en grupp som vill ha en ishall i Knivsta Arena och en annan vecka en grupp som ifrågasätter barngruppernas storlek i Knivstas förskolor. Knivstamoderaterna vill fortsätta med att sänka skatten medan regeringen Reinfeldt står fast vid sin, sedan tidigare beslutade, frysning av statsbidrag till kommunal verksamhet.

Den ekonomiska krisen och ökade arbetslösheten används som försvar för åtstramning och minskning av den kommunala verksamheten. Men det är nu, innan lågkonjunkturen förvärras ytterligare, som vi har chansen att fatta beslut som på allvar kan motverka den stigande arbetslösheten. Det gör vi genom att skapa fler jobb på skolor, förskolor och i äldreomsorgen. Istället tvingas nu verksamheter inom kommuner och landsting till neddragningar och uppsägningar, vilket påverkar människors vardag in på bara huden. Bara de frysta stadsbidragen innebär 10 tjänster mindre i Knivsta 2009. Hur många färre förskollärare och lärare det dessutom blir på grund av den ekonomiska krisen och moderaternas handlingsförlamning vet vi inte än. 

Vänsterpartiet i Knivsta och i riksdagen vill se insatser utöver det vanliga för att inte bidra till att förvärra situationen. För att hålla igång ekonomin och skapa arbetstillfällen behöver vi investera i miljö- och energieffektiviseringar, bostadsbyggande och utbyggnad av järnvägar och vägar. Men högerregeringen står märkligt passiv i den nuvarande krisen. I Vänsterpartiets krispaket finns också förslag på en bostadsfond, ROT-avdrag och omfattande utbildningssatsningar. Totalt satsar Vänsterpartiet 12 miljarder mer än regeringen, varav 8 till kommunsektorn.

Behoven av bra och billiga bostäder har länge varit en viktig fråga i Knivsta, inte minst för ungdomar. Många hyresrätter till låga hyror är ett smörjmedel i ekonomin som underlättar rörligheten på arbetsmarknaden, vilket är särskilt viktigt i oroliga tider. Bygg fler hyresrätter i Knivsta! Och bygg med bästa miljöteknik och klimatanpassa och energieffektivisera redan byggda bostäder. Bostadsbyggande leder till många nya jobb och fler bostäder.

Det behövs en plan för fler anläggningar, som Knivsta Arena, för fritidsverksamhet inom kommunen. Det behövs fler vuxna i skolan och mindre barngrupper på förskolorna. Hur länge ska den moderatledda kommunledningen låta Knivstaborna vänta?

Vi får bara en chans att ge våra barn en bra start.

Christer Johansson, gruppledare (v) Knivsta
Maria Fornemo,ersättare i utbildningsnämnden (v) Knivsta                                  
                                           

Skriv en kommentar