Okategoriserade

Rädda den svenska kollektivavtalsmodellen!

Den 20 november röstar riksdagen om Lissabonfördraget. Vi kräver garantier för att skydda den svenska kollektivavtalsmodellen och konflikträtten.

EG-domstolens dom i Lavalmålet innebär en allvarlig inskränkning i konflikträtten på svensk arbetsmarknad och ett underkännande av delar av den svenska arbetsrättslagstiftningen.

Domen var inte ett olycksfall i arbetet. Samma synsätt på kollektivavtalen har i ytterligare ett par domar slagits fast i EG-domstolen. I den s.k. Rüffert-domen förbjöds exempelvis den tyska delstaten Niedersachsen att ställa krav på en utländsk entreprenör om kollektivavtal vid upphandling.

Som en följd av Laval-domen har regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå förändringar i den svenska arbetsrätten för att om göra den svenska kollektivavtalsmodellen och fackliga konflikträtten anpassad till EU-lagstiftningen. Resultatet av utredningen ska presenteras den 15 december, alltså nästan en månad efter det att riksdagen ska rösta om Lissabonfördraget. Det innebär att riksdagens ledamöter inte ens kommer att veta vilka förändringar av den svenska arbetsrätten utredaren föreslår när omröstningen sker.

LO-kongressen beslutade att utredningen måste vara färdig i god tid innan fördraget godkänns i riksdagen. Om riksdagen redan godkänt riskerar vi att stå helt utan alternativ om utredningens förslag visar sig vara otillräckliga eller dåliga ur facklig synpunkt. Sveriges bästa möjlighet att sätta press på EU att respektera vår kollektivavtalsmodell är att villkora godkännandet av fördraget. Vi tolkar LO-kongressens beslut som att den möjligheten måste finnas kvar, om utredningen inte visar sig hålla måttet.

Att den borgerliga regeringen har bråttom att godkänna Lissabonfördraget kan vi förstå. Vi gör oss inga illusioner om Reinfeldts och Littorins engagemang för fackliga rättigheter. Däremot har vi betydligt svårare att förstå varför den socialdemokratiska riksdagsgruppen accepterar den borgerliga brådskan, när man faktiskt besitter makten att skjuta på omröstningen.

Vi anser att frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen är så grundläggande att det inte kan finnas några skäl för socialdemokraterna att hasta igenom Lissabonfördraget. Särskilt inte nu, då tidtabellen för fördraget redan fördröjts sedan Irland röstade nej i folkomröstningen.

Med anledning av detta vädjar vi till dig som socialdemokrat att inte rösta för Lissabonfördraget innan frågan om kollektivavtalsmodellen och strejkrätten är utredd och en lösning presenterats som inte innebär några försämringar ur facklig synpunkt.

Björn Jonasson
Christer Johansson

Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar