Okategoriserade

Mera tid tillsammans – nej till vårdnadsbidrag

I maj genomdrev de borgerliga partierna Kristdemokraternas hemmafrudröm att gälla från juli. Sedan dess har väldigt få sökt bidraget. Den ger dem som håller sitt barn borta från dagis och sig själv från arbetsmarknad och arbetslöshetsstatistik 3000 kr i månadspeng, vilket motsvarar 100 icke pensionsgrundande kronor om dagen.

Enligt egen mening bedriver den borgerliga regeringen en politik för:

″ arbetslinjen, alla ska jobba och ingen gå på bidrag
″ ökad jämställdhet
″ att ta krafttag mot segregationen

Kommer vårdnadsbidraget att stödja dessa utvecklingsmål? Knappast, snarare tvärtom! All tillgänglig erfarenhet säger att vårdnadsbidraget kommer att leda till att

″ fler kommer att gå på bidrag i stället för att arbeta
″ diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden ökar
″ ett ökat utanförskap samt social och etnisk segregation och för den dessutom vidare till nästa generation.

Till skillnad från a-kassan och sjukförsäkringen är vårdnadsbidraget verkligen ett bidrag! Regeringen har alltså infört ytterligare ett bidrag. De tycker tydligen inte att det räcker med de bidrag som redan finns– de vill ha ännu fler! Bland arbetslivsforskare råder stor enighet om att en avgörande orsak till diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet är det faktum att kvinnor tar ut merparten av föräldraledigheten (cirka 80 %) och därefter behåller huvudansvaret, inte bara för barnen, utan för allt vardagsarbete i hemmet.

I Finland och Norge har liknade bidrag införts. Resultaten visar att en stor andel av de som utnyttjat vårdnadsbidraget i Norge och Finland är kvinnor med liten eller ingen förankring på arbetsmarknaden, framför allt unga mödrar med kort utbildning. Resultatet har blivit att de ytterligare minskat sina utsikter att någonsin få ett jobb och en egen försörjning. Enligt Konjunkturinstitutet medförde vårdnadsbidraget i Norge en minskning med 11 000 personer i förvärvsarbete, omräknat i årsarbetskrafter. Andra effekter är en överrepresentation av invandrarbarn bland barn med vårdnadsbidrag, trots att just dessa barn behöver extra mycket språkstimulans. I Norge efterfrågar knappt någon vårdnadsbidrag längre, istället var satsningar på fler platser och bättre kvalitet i förskolan en vinnarfråga i det senaste valet.

Vänsterpartiet anser att det finns ett stort värde i att föräldrar umgås mer med sina småbarn. Barn behöver möta varma, stabila och trygga vuxna av båda könen. Det är en av orsakerna till att vi kämpar för förlängd och individualiserad föräldraförsäkring samt sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Förkortad arbetstid får alla föräldrar som vill vara mer med sina barn glädje av. Men den tid som föräldrarna vill vara hemma med barnen ska delas lika. Endast då får barnen en djupare relation till båda sina föräldrar. Det finns många vinnare om vi ser till att männen tar mer plats i barnens liv. Men framför allt så vinner barnen på det, vilket är det viktigaste.

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Uppsala län
Maria Fregidou-Malama, ordförande

Skriv en kommentar