Okategoriserade

Mest till de redan rika med moderat politik

Halvvägs in i mandatperioden har den moderatledda regeringen det lägsta väljarstödet som en regering haft sedan SCB började föra statistik 1972. Mycket pekar på regeringsskifte i valet 2010 men det räcker inte med att byta regering, det behövs en ny majoritet även i Knivsta.

I en lång rad av siffror hävdar tre moderater i lokaltidningen Knivstabygden den 10 september att arbetslösheten sjunkit och en mängd människor gått från utanförskap till arbete. Moderaterna nämner naturligtvis inte med ett ord någon stans att långtidsarbetslösheten för unga har tredubblats det senaste året. Eller hur de ska möta den lågkonjunktur som redan är här. Antalet nyanmälda lediga platser var i augusti 2008 26 000 färre än samma månad året innan. Under september 2008 har sju personer i timmen varslats om uppsägning enligt uppgifter från SvD. AMS har inga resurser att möta den kommande lågkonjunkturen utan har 2009 medel för motsvarande 60% av sin verksamhet i dag. Statsbidragen till kommunerna är sedan tidigare fryst på en nivå som motsvarar 10 färre tjänster i Knivsta kommun 2009 och 20 färre 2010.

Knivsta har fortfarande den lägsta lärartätheten i landet 

Regeringens jobbskatteavdrag riktar sig främst till låg- och medelinkomsttagare, hävdar de tre moderaterna. De tar en sjuksköterska som exempel. Sanningen är en annan. De stora vinnarna på den moderata politiken är män mellan 55 – 64 år med höga förmögenheter och höga löner, boende i villa i eller i närheten av en storstad. Det är resultatet av SCB:s och riksdagens utredningstjänsts samlade uppgifter om hur fördelningen förändrats sedan 2006. Männen blir rikare medan kvinnor, ungdomar och pensionärer får halka efter.

Nya avgifter som fastighetsavgifter, A-kassa, trafikavgifter och minskad avdragsrätt för fackföreningsavgifter äter upp skattesänkningarna för de flesta vanliga låg- och medelinkomsttagare. Så även för de många deltidsarbetande kvinnorna som jobbar i Knivsta kommun. Dagligen kämpar de för att upprätthålla välfärden för unga och gamla knivstabor. Folkhälsoinstitutet och många personalansvariga inom kommun och landsting hävdar dessutom att de nya reglerna för sjukskrivning innebär att fler sjuka går till jobbet.

Enligt regeringens egna uppgifter ska jobbskatteavdraget ge 60 000 nya jobb. De minskade skatteintäkterna för jobbskatteavdraget är hittills 50 miljarder. Det innebär en kostnad på 833 333 kronor per jobb. Om regeringen inte sänkt skatten hade den i stället kunna anställa 137 249 personer det vill säg mer än dubbelt så många. I stället för nya tjänster i skolan, fritidsgården, förskolan eller äldreomsorgen har regeringen, enligt riksdagens utredningstjänst, delat ut 20,25 miljarder i skattesänkningar till de 10 % rikaste familjerna – 55 479 kronor – eller en jordenruntresa vartannat år.
Det ska löna sig att arbeta.

Vänsterpartiet i Knivsta vill, istället för sänkta skatter för de rikaste, se en väl utbyggd skola, förskola, äldreomsorg och fritidsverksamhet. Vi behöver omgående anställa mer personal, minska barngrupperna och investera i lokaler för fritidsverksamhet. Det är en bra politik för alla Knivstabor. 

Christer Johansson (v)                              
Siv Ahlström (v)
Björn Jonasson (v)                                     
Maria Fornemo (v)

Skriv en kommentar