Okategoriserade

Kommunal kulturskola öppnar dörrar för alla elever i åk 4 – 9.

Avslaget på vår motion om kulturskola i Knivsta vittnar både om majoritetens passivitet och den allt för höga belastningen på SKS – nämnden

Den 9 december avslog Knivsta kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om införande av en Kulturskola i Knivsta med motiveringen: ” Förvaltningens uppfattning är att ett sådant projekt kräver en noggrann analys av såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga förutsättningarna. En första hint om dessa kommer att kunna ges då nämnden effektuerar kommunfullmäktiges uppdrag ”att utreda förutsättningarna för att bedriva en musikskola i kommunal eller annan regi.” (Knivsta kommuns budget för 2004)

Svarets generella och korta karaktär om avslag talar egentligen mer om hur beslutsprocessen fungerar i vår kommun. Istället för att ligga steget före och se positivt till olika initiativ, väntar man för länge. Det är inte första gången majoriteten passivt väntar och hoppas att privata eller ideella intressenter ska dyka upp och ta hand om initiativ, finansiering och ansvar. Men då förlorar den kommunala verksamheten sin egentliga mening, d v s att hålla dörrarna öppna för alla, i fallet musikskola alla elever i åk. 4-9 och utan att kräva inträdesprov, höga avgifter och dylikt.

Kommunfullmäktige har gett SKS-nämnden uppdrag om att utreda förutsättningarna för att bedriva en musikskola i Knivsta kommun, men frågan är när det är rätt tidpunkt att effektuera och utreda? Man har haft ett år på sig men inget har hänt!

Vänsterpartiet har från början haft den uppfattningen att SKS – nämnden borde delas, så att arbetsbelastningen för SKS – ledamöterna minskar och att handhavandet av motioner och andra ärenden förkortas. Bristen på tid, menar vi, kan vara en bidragande faktor till att ordentliga diskussioner uteblir och att en motion som denna avslås.

Skälet till att vi skrev motionen var att vi tror på att bredda verksamheten så att fler finner vägen in till föreningslivet och ett viktigt lärande. Vi i Vänsterpartiet menar dessutom att en kulturyttring aldrig är viktigare än en annan och att utredningen enkelt kan innefatta vårt förslag.

Vi har en växande skara barn i kommunen och vi vill skapa goda förutsättningar för personlig utveckling och bli en attraktiv kommun för hemmahörande och nyinflyttande. De pengar vi satsar på våra barn och ungdomar idag kommer att mångfaldigt belöna oss i framtiden. Men tyvärr verkar det som om en borgerlig majoritet envist står i vägen för detta.

Ingrid Lindström
Siv Ahlström
Jaime Escobar
Christer Johansson
Jerry Gullstrand
alla Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar