föreningen

Rossana Dinamarca ledde skoldiskussion på årsmötet

Rossana tackas med blommor/foto Björn Jonasson

Rossana tackas med blommor/foto Björn Jonasson

På Vänsterpartiets Knivstas nionde årsmöte var det skolan som var i fokus. Efter en mycket intressant föredragning av Rossana Dinamarca följde en livlig och givande diskussion om framtidens skola. Flera av mötesdeltagarna hade egna erfarenheter av att jobba i det nuvarande skolsystemet och mötet avslutades med ett gemensamt uttalande om hur vi vill se framtidens skola i Knivsta.

Rossana berättade att Vänsterpartiet länge varit ensamma i kritiken av friskolereformen. Men nu erkänner skolverket att det skapas segregerade skolor som inte gynnar elevernas lärande. Den internationella undersökningen PISA konstaterar att svenska elever tappat kunskap jämfört med t ex Finland. Finland som har en mycket mer sammanhållen skola utan så många friskolor som i Sverige. Ett Finland som också bygger sin utbildningspolitik på forskning, svensk forskning. Vår svenske utbildningsminister har till slut vaknat och erkänt att han varit naiv i sin tro på privata skolor och vill nu öka kontrollen av kvaliteten och vad vinsterna används till.

Mötet diskuterade också storleken på grupper i förskolor och fritidshem. Vänsterpartiet vill ha ett maxantal av barn i verksamheterna för att säkra den pedagogiska verksamheten. Lokalerna i skolor och förskolor är något vi vill se över, vi vill ha mer genuspedagogik och läxfria skolor. Gymnasiet tycker vi ska vara en skolform som alla har rätt att få gå. Vi vill också se en tydligare rollfördelning mellan lärlingsutbildninar och arbetsgivaransvaret. De framtida arbetsgivarna behöver ta ett större ansvar för utbildningen av sina nyanställda.

Kvällen avslutades med avtackning av Rossana och odramatiska årsmötesförhandlingar med många omval. Till allas glädje kunde vi välja in en av våra nya medlemmar Pernilla Åkerfeldt som ny ledamot i styrelsen.

Skriv en kommentar