Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen 2019

På årsmötet den 6 mars 2019 valdes följande medlemmar från Vänsterpartiet Knivsta till styrelse.

På kommande styrelsemöte konstituerades de valda till nedanstående uppdrag.

 

Christer Johansson, ordförande

Anna Svensson, vice ordförande

Maria Fornemo, kassör

Tommy Ljungström, sekreterare

Fredrik Rosenbecker, ledamot

Maja Erkstam, ersättare

Jenny Parkert, ersättare

Dessutom valdes följande funktionärer

Malin Tollbom och Tove Ericson, revisorer

Elin Johansson och Lucas Berzén, valberedning

Här kan du läsa mer om och hitta kontaktuppgifter till alla våra företrädare