Debattinlägg i Knivstabygden den 30 mars 2016

Knivstabostäder kvarter Tallbacken

Knivstabostäder kvarter Tallbacken

Efter tretton års väntan vill Vänsterpartiet se nyproducerade kommunala hyresrätter i Knivsta. Vi vill att även unga som vuxit upp i kommunen ska kunna välja att bo kvar i Knivsta.

Vänsterpartiets Knivsta är en bostad en social rättighet och ingen vara på en marknad. Med sju års kö till Knivstabostäders hyreslägenheter är det hög tid att byggandet av hyresrätter startar. Det tyckte vi 2003 och det tycker vi idag. Under hela kommunens existens har bolaget inte tillåtits bygga en enda lägenhet. Även om en enig styrelse ibland velat bygga. Moderaterna har stoppat alla planer på nya kommunala hyresrätter och vill istället sälja bolaget, vilket går att läsa i deras senaste handlingsprogram 2015 – 18.

För ett och ett halvt år sedan, en månad före valdagen, tyckte Klas Bergström att det var så bråttom att visa ”handlingskraft” att han kallade ihop ett extra KS den 11 aug 2014 och uppmanade Knivstabostäder att bygga ca 150 lägenheter på tre år. Enligt ägardirektiven kunde och kan bolaget bygga utan någon uppmaning från KS.

I beslutet den 11 aug 2014 står följande: ”Antalet lägenheter i Knivstabostäders bestånd är, i förhållande till kommunens invånarantal, lågt i jämförelse med andra kommuner. … Detta talar för att kommunen via Knivstabostäder AB bör utöka beståndet genom nyproduktion.” Däremot står det ingenting om behov av något dotterbolag.

Vänsterpartiet menar att allmännyttan spelar en central roll både för en social bostadspolitik och för bostadsförsörjningen i stort. Genom det allmännyttiga bostadsbolaget kan kommunen påverka vad och hur mycket som byggs. Under den borgerliga regeringen har allmännyttans ställning försvagats genom lagändringar och utförsäljningar. Vänsterpartiet vill stärka allmännyttan och säkerställa att det finns en tillräckligt stor andel allmännyttiga hyresrätter. Vi vill därför införa ett förfarande där det krävs tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av bostäder ägda av kommunala bolag.

Bostadsbristen är fortsatt mycket stor och behovet av hyreslägenheter har bara ökat, vilket vi kan se på Knivstabostäders kö. Vänsterpartiet har länge drivit förslaget om att införa ett statligt investeringsstöd för att stimulera ökat byggande av miljövänliga hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror. Efter en överenskommelse med regeringen i budgetpropositionen för 2016 införs nu ett sådant investeringsstöd. Det kan behöva öka i volym.

Experiment med Attefallshus och andrahandsuthyrningar har inte löst bostadsbristen utan i stället höjt hyror med upp till 47 procent. Det är dags för en aktiv bostadspolitik som skapar en mångfald av boendeformer och erbjuder alla människor en verklig valfrihet i boendet.

Vänsterpartiet Knivsta