Valet 2018

Valet 2018

bussar

bussar

 

Här kommer info om vad Vänsterpartiet Knivsta går till val på 2018.

Vi börjar med en sammanställning av våra kandidater till kommunfullmäktige.

 

Våra viktigaste frågor när vi ska sätta prioriteringar i vår budget och i förhandlingar med andra partier är följande:

  • Ungdomars uppväxt och psykiska hälsa. Gäller såväl på fritiden som i skolan.
  • Arbetsvillkor för kommunens medarbetare med fokus på kortare arbetstid.
  • Hundra nya hyresrätter per år, helst i Knivstabostäders regi.
  • Fri kollektivtrafik för ungdomar på fritiden.
  • Verklig valfrihet för äldre med egna ”guldkantstimmar”

Mer om dessa frågor och övriga viktiga frågor som vi kommer jobba med under kommande mandatperiod hittar du i vår Valplattform.

Valplattform

Här finns fem fördjupningar för dig som vill läsa mer om våra prioriterade områden under den kommande mandatperioden.

6 timmars arbetsdag

Ung i Knivsta

Fri kollektivtrafik

Hyresrätter

Att åldras i Knivsta