Valet 2018

Valet 2018

ung skatare

ung skatare

 

Här kommer info om vad Vänsterpartiet Knivsta går till val på 2018.

Våra viktigaste frågor när vi ska sätta prioriteringar i vår budget och i förhandlingar med andra partier är följande:

 

 

  • Ungdomars uppväxt och psykiska hälsa. Gäller såväl på fritiden som i skolan.
  • Arbetsvillkor för kommunens medarbetare med fokus på kortare arbetstid.
  • Hundra nya hyresrätter per år, helst i Knivstabostäders regi.
  • Fri kollektivtrafik för ungdomar på fritiden.
  • Verklig valfrihet för äldre med egna ”guldkantstimmar”

Mer om dessa frågor och övriga viktiga frågor som vi kommer jobba med under kommande mandatperiod hittar du i vår Valplattform.

Valplattform