Ulla Berglund

Jag flyttade till Knivsta 1980 och har följt utvecklingen här från det att Knivsta var en del av Uppsala kommun. Jag var aktiv i kommundelningsprocessen och deltog i översiktsplanearbetet för hela kommunen och i fördjupningen för Knivsta – Alsike. Till yrket är jag landskapsarkitekt med inriktning mot stadsbyggnad, ett ämne som jag doktorerat i vid KTH. Jag har lång praktisk erfarenhet av yrket. Sedan 2002 undervisar jag landskapsarkitektstudenter vid SLU i hållbar stadsutveckling och forskar bl.a. om barns och ungas intressen i utemiljön.

Mitt politiska engagemang handlar i huvudsak om planering och gestaltning av den fysiska miljön med betoning på miljörättvisa, dvs. allas lika rätt till en god livsmiljö. För mig är det självklart viktigt med en väl förankrad och framsynt utveckling av bebyggelsen i vår snabbt växande kommun. Målet måste vara en hållbar utveckling som tjänar både människor och andra existenser som vi delar planeten jorden med. Ett viktigt medel är en medborgardialog vars resultat respekteras av alla inblandade.

Skriv en kommentar