Jaya Montell

Jag bor tillsammans med min man, våra fyra barn och vår hund i Ängby. Knivsta är en fantastisk plats, den plats jag valt för mig och min familj. Jag vill att våra barn ska känna sig trygga. Och tryggheten förutsätter jämlikhet. Jag är socionom och har nu ett fantastiskt arbete som skolkurator i Knivsta. Det är fantastiskt eftersom det gör att jag får ta del av barns och ungas vardag, liv och utveckling. Skolan är ju en arena i vilken framtiden skapas.

Vänsterpartiet är för mig i första hand ett rättviseparti. Ett parti vars uppgift är att bevaka att politiska beslut syftar till ett ökat jämlikt och jämställt samhälle. Att minska klyftorna i samhället gynnar alla. Som politiker i Vänsterpartiet vill jag i hög grad verka för att de beslut som fattas bidrar till ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle som är bättre för barn och ungas liv, hälsa och uppväxtvillkor, det vill säga ett tryggare samhälle.

Jag kandiderar i det kommande valet till kommunfullmäktige (plats 7)

I mitt Sverige har alla samma värde, oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg eller religiös tillhörighet.

Skriv en kommentar