Christer Johansson

Jag har bott i Knivsta sedan 1980 då jag byggde ett hus till mig och min familj i Spakbacken. Barnen är nu stora och utflyttade  men kommer ofta på besök. Min anställning har jag som utvecklingsledare i Uppsala kommun, vilket innebär att jag jobbar med ungdomars fritid. Jag har också förtroendeuppdrag för fackföreningen Vision.

Mitt politiska engagemang startade 2002, då Knivsta blev egen kommun. Valet av parti var inte svårt då Vänsterpartiet är det parti som står för den mest solidariska och jämlika politiken. Med tanke på min yrkesbakgrund och att Knivsta är landets barn- och ungdomstätaste kommun är det kanske inte så förvånande att mitt huvudområde i den lokala politiken är ungdomsfrågor.

Men jag är också engagerad i arbetsmiljöfrågorna, bostadsutbudet, kollektivtrafiken och äldreomsorgen för att nämna några frågor som jag anser kan förbättras i kommunen.

Telefon 0708 – 24 86 65

Skriv en kommentar