Styrelsen

Styrelsen

styrelsen 2018

styrelsen 2018

På årsmötet den 22 mars 2018 valdes följande medlemmar från Vänsterpartiet Knivsta till styrelse.

På kommande styrelsemöte konstituerades de valda till nedanstående uppdrag.

 

Christer Johansson, ordförande

Petra Jansson, vice ordförande

Maria Fornemo, kassör

Tommy Ljungström, sekreterare

Fredrik Rosenbecker, ledamot

Helena Marrero Ericson, ersättare

Maja Erkstam, ersättare

Dessutom valdes följande funktionärer

Malin Tollbom och Tove Ericson, revisorer

Elin Johansson och Eira Langaas, valberedning

Här kan du läsa mer om och hitta kontaktuppgifter till alla våra företrädare