Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen 2015

Styrelsen 2016

På årsmötet den 17 februari 2016 omvaldes följande medlemmar från Vänsterpartiet Knivsta till styrelse.

På kommande styrelsemöte konstituerades de valda till nedanstående uppdrag. På bilden saknas Charlotte Judkins.

 

Christer Johansson, ordförande

Jaya Montell, vice ordförande

Maria Fornemo, kassör

Tommy Ljungström, sekreterare

Petra Jansson, ledamot

Fredrik Rosenbecker, ersättare

Charlotte Judkins, ersättare

Dessutom valdes följande funktionärer

Malin Tollbom och Tove Ericson, revisorer

Kristina Östman och Anna Marklund, valberedning

Här kan du läsa mer om och hitta kontaktuppgifter till alla våra företrädare